A. DANE KLIENTA (WYDZIERŻAWIAJĄCEGO)

    Podpowiedź: zwróć uwagę zwłaszcza na poprawność wpisywanego adresu e-mail.

    Stanowisko:  

    B. SPRZĘT

    Podpowiedź: ustalenia dzierżawy wynikają ze wcześniejszych kontaktów. Jeżeli nie wiesz co wpisać w dane pole skontaktuj się z nami. Wartość sprzętu jest wartością wypożyczanego sprzętu, a nie kwotą, za którą zostaje on wypożyczony.

    C. TERMINY

    Czas dzierżawy sprzętu: od do


    D. WARUNKI ODBIORU I ZWROTU

    Podpowiedź: o ile strony zgodnie nie ustalą inaczej dostawa/odbiór sprzętu następuje najpóźniej jeden dzień roboczy przed pierwszym dniem dzierżawy, natomiast zwrot najpóźniej pierwszego dnia roboczego po czasie dzierżawy. Ewentualna zmiana wymaga formy pisemnej.

    Dostawa:

    Odbiór osobisty w siedzibie MexpoDostawa kurierem na powyższy adres dzierżawcyDostawa kurierem na inny adres

    Pamiętaj, że odbiór osobisty możliwy jest tylko po wcześniejszym umówieniu jego daty i godziny.

    Zwrot:

    Zwrot osobisty do siedziby MexpoWydanie kurierowi z powyższego adresu dzierżawcyWydanie kurierowi z innego adresu

    Pamiętaj, że wydanie paczki kurierowy możliwe jest w określonych godzinach (zazwyczaj 9:00 - 16:00).


    E. CZYNSZ I KAUCJA

    Podpowiedź: poniższe kwoty muszą zostać uiszczone na podstawie proformy przed wydaniem sprzętu.

      Wszystkie warunki i wskazówki zostały określone wcześniej w korespondencji z Dzierżawcą.

      Przeczytałem i akceptuję treść umowy oraz Ogólne Warunki Umowy