A. DANE KLIENTA (WYDZIERŻAWIAJĄCEGO)

  Podpowiedź: zwróć uwagę zwłaszcza na poprawność wpisywanego adresu e-mail.

  Stanowisko:  

  B. SPRZĘT

  Podpowiedź: ustalenia dzierżawy wynikają ze wcześniejszych kontaktów. Jeżeli nie wiesz co wpisać w dane pole skontaktuj się z nami. Wartość sprzętu jest wartością wypożyczanego sprzętu, a nie kwotą, za którą zostaje on wypożyczony.

  C. TERMINY

  Czas dzierżawy sprzętu: od do


  D. WARUNKI ODBIORU I ZWROTU

  Podpowiedź: o ile strony zgodnie nie ustalą inaczej dostawa/odbiór sprzętu następuje najpóźniej jeden dzień roboczy przed pierwszym dniem dzierżawy, natomiast zwrot najpóźniej pierwszego dnia roboczego po czasie dzierżawy. Ewentualna zmiana wymaga formy pisemnej.

  Dostawa:

  Odbiór osobisty w siedzibie MexpoDostawa kurierem na powyższy adres dzierżawcyDostawa kurierem na inny adres

  Pamiętaj, że odbiór osobisty możliwy jest tylko po wcześniejszym umówieniu jego daty i godziny.

  Zwrot:

  Zwrot osobisty do siedziby MexpoWydanie kurierowi z powyższego adresu dzierżawcyWydanie kurierowi z innego adresu

  Pamiętaj, że wydanie paczki kurierowy możliwe jest w określonych godzinach (zazwyczaj 9:00 - 16:00).


  E. CZYNSZ I KAUCJA

  Podpowiedź: poniższe kwoty muszą zostać uiszczone na podstawie proformy przed wydaniem sprzętu.

    Wszystkie warunki i wskazówki zostały określone wcześniej w korespondencji z Dzierżawcą.

    Przeczytałem i akceptuję treść umowy oraz Ogólne Warunki Umowy