Poniżej znajdą Państwo wzór umowy wypożyczenia systemu oraz Ogólne Warunki Umowy. Prosimy o przesłanie jedynie skanu podpisanej umowy (bez OWU) z wypełnionymi właściwymi paragrafami (1-4).

  1. Umowa wypożyczenia krótkoterminowego
  2. Ogólne Warunki Umowy